Giường Totoro đầu ngẩng cao để tựa lưng

(Hình ảnh  of 2)