Đệm thú bông hình Totoro màu xanh chăn vàng

(Hình ảnh  of 1)