Giường thú bông hình Totoro vàng

(Hình ảnh  of 1)