Đệm thú bông totoro lè lưỡi đáng iu

(Hình ảnh  of 1)