Giường thú bông Totoro màu nâu M7.10

(Hình ảnh  of 1)